WYGODNY SKLEP INTERNETOWY
+48 603 138 923 | shop@lilydecorations.com

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego 
Lily Decorations


 

I Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego Lily Decorations jest firma Lily – Joanna Kopij Szczecin ulica Generała Tadeusza Kutrzeby 7a/8, 71-296 Szczecin NIP 8522532467
  REGON 362771062
 2. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek Vat. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 5. W przypadku sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, w których ograniczona jest liczba towarów, realizacja zamówień następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów. 
 6. Sprzedający oświadcza, że sprzedawane przez niego produkty są fabrycznie nowe. 

II Zamówienia

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient poprawnie wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 4. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem sklepu.
 5. Złożenie skutecznego zamówienia równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży danego produktu pomiędzy Klientem, a Właścicielem strony internetowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i rodzi po stronie klienta obowiązek zapłaty ceny sprzedaży.
 6. W wypadku gdy podane przez Klienta dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. celem uzupełnienia brakujących danych. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy (w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia) Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 7. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury, która będzie dołączona do przesyłki.
 8. W trakcie składania Zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu na podany adres e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia. Klient otrzyma również potwierdzenie mailowe o wysyłce zamówionych produktów. 

III Płatności

 1. W sklepie internetowym Lily Decorations płatność odbywa się za pomocą przelewu bankowego – realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunek Sprzedającego.
 2. Za moment dokonania płatności uważa się moment zaksięgowania płatności na rachunku Sprzedającego.
 3. Kupujący składając zamówienia zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz zapłaty ceny końcowej, która jest wynikiem ceny zakupu produktów powiększonych o koszty transportu.
 4. Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłki za pobraniem.
 5. Dane do przelewu: 
  Lily-Joanna Kopij, Gen. Tadeusza Kutrzeby 7a/8, 71-296 Szczecin
  ING Bank Śląski
  60 1050 1559 1000 0092 1730 8742

IV Dostawa

 1. Dostawa odbywa się na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 2. Możliwe sposoby dostawy to: odbiór osobisty (po wcześniejszym umówieniu się), list priorytetowy lub ekonomiczny, paczka24 lub kurier.  
 3. Koszty dostawy w całości pokrywa Kupujący.
 4. Cennik dostaw widoczny jest w momencie składania zamówienia oraz w zakładce – Wysyłka.
 5. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu, w przypadku niepełnych danych Sprzedający poinformuje Kupującego o nieprawidłowo wypełnionym formularzu.
 6. Termin wysyłki wynosi do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego, chyba, że w opisie produktu podany jest inny czas realizacji (dotyczy między innymi produktów personalizowanych)

V Reklamacje i zwroty

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 30 dni od daty dostarczenia towaru bez podania przyczyny. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne opakowanie producenta.
 2. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży oraz formularz zwrotu
 3. Jeśli produkt, który jest zwracany jest jedną z kilku pozycji, firma Lily – Joanna Kopij po otrzymaniu towaru wystawi fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego.
 4. Koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący. Firma Lily – Joanna Kopij oświadcza, że nie przyjmuje towarów wysłanych na jej koszt.
 5. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany produkt, żeby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony produkt jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania firma Lily – Joanna Kopij zwraca produkt do Kupującego.
 6. Sprzedawca zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności, czyli cenę za zakupiony towar w wartości nominalnej oraz koszty przesyłki/dostawy towaru.
 7. Sklep gwarantuje zwrot płatności w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za pomocą przelewu bankowego.
 8. Produkty personalizowane nie podlegają zwrotowi, ponieważ nabyte w naszym sklepie produkty personalizowane i wykonywane na specjalne zamówienie są nieprefabrykowane, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta.

  Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014 poz. 827 ze zm., prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie obejmuje umowy w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego potrzeb.


 9. Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamację należy wysłać na adres mailowy shop@lilydecorations.com , w opisie reklamacji należy podać nr zamówienia oraz przyczynę reklamacji, dodatkowo należy załączyć skan dowodu zakupu
 10. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 11. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta – Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014.827).
 2. Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w sklepie internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta przez sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 4. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.
 5. Właściciel sklepu zastrzega sobie możliwość zmiany przedmiotowego Regulaminu. Za chwilę zmiany Regulaminu uważa się jego opublikowanie na stronie internetowe www.lilydecorations.com. Do zamówień złożonych do dnia zmiany regulaminu stosuje się postanowienia regulaminu dotychczas obowiązującego.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów